เครื่องดื่มเบียร์สิงห์ใหญ่
ไฮเนเก้นใหญ่
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม
โซดา
เก๊กฮวยร้อน (ร้อน/เย็น)
กาแฟร้อน
ชาลิปต้นร้อน
ชาจีนร้อน
กาแฟเย็น
ชาเย็น
ชาดำเย็น
นมเย็น
ชามะนาว (ร้อน/เย็น)
น้ำแข็งโถ
น้ำส้มปั่น
น้ำแตงโมปั่น
น้ำสับปะรดปั่น
น้ำมะพร้าวปั่น
น้ำมะพร้าว
มะพร้าวอ่อน
น้ำส้มคั้น
น้ำส้มคั้น (ไม่ใส่น้ำแข็ง)
น้ำมะนาว (ร้อน/เย็น)