About Ducki Suki


ปี 2545 ร้านดักกี้สุกี้ สาขาแรกเกิดขึ้นบนพื้นที่ข้างๆ ร้าน อาหารบัว ศรีนครินทร์ โดยจุดเด่นที่นำมาใช้เป็นจุดขายของ ร้านดักกี้สกี้ คือ คุณภาพและรสชาติอาหาร ไม่ได้เน้นที่สาขา ซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นร้านบัวที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 29 ปี จุดกำเนิดของร้านบัว เกิดจากความเป็นคนชอบทำและ รับประทานอาหารของคุณอัญชลี โอสถานุเคราะห์ ที่เมื่อทราบว่าที่ใด มีอาหารอะไรอร่อย ก็มักจะเสาะแสวงหาไปรับประทาน จนได้ สูตรหรือเคล็ดลับ และสร้างเครือข่ายพ่อครัวมีฝีมือขึ้นมาได้ จำนวนหนึ่ง จึงคิดเริ่มต้นทำเป็นธุรกิจและค้วยความที่มีฐานะอยู่แล้ว
การเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารของคุณอัญชลี จึงไม่ได้เน้นที่ กำไรเป็นหลัก แต่เน้นที่คุณภาพของอาหาร ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ เครื่องปรุง การสร้างสรรค์เมนู ตลอดจนบรรยากาศของร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริง ๆ ร้านดักกี้สุกี้ ก็ยึดหลักแนวทางนี้เช่นกัน ด้วยความที่คุณอัญชลีมีสูตรน้ำจิ้ม เป็นของตนเอง จึงมักชักชวนญาติมิตร เพื่อนสนิท มาทำสุกี้ กินกันที่บ้านเป็นประจำ เมื่อคนที่มากินเริ่มติดใจในรสชาติ ก็เริ่มเชียร์ให้เปิดร้านดักกี้สุกี้ จนถึงปัจจุบันนี้